NASZA OFERTA


Działalność spółki opiera się na wysokiej jakości świadczonych usług, indywidualnym podejściu do każdego podmiotu i rozpoznaniu jego sytuacji finansowej wraz z doborem odpowiednich rozwiązań rachunkowych i podatkowych.

AUDYT
FINANSOWY

 • Badania i przeglądy sprawozdań finansowych wykonanych zgodnie z PSR, MSR/MSSF i HGB
 • Badanie planów połączenia, przekształcenia i podziału
 • Weryfikacje części finansowej prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych

DORADZTWO RACHUNKOWE
I PODATKOWE

 • Bieżące doradztwo z zakresu rachunkowości i podatków
 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych
 • Wdrażanie standardów rachunkowości, w tym MSR/MSSF
 • Wdrażanie rachunku kosztów
 • Przygotowanie i weryfikacja zasad (polityki) rachunkowości
 • Due diligence finansowe i podatkowe
 • Szkolenia z zakresu rachunkowości i podatków

DORADZTWO FINANSOWE
I GOSPODARCZE

 • Wycena przedsiębiorstw, znaków towarowych, patentów
 • Ocena opłacalności inwestycji
 • Doradztwo w zakresie przejęć podmiotów gospodarczych
 • Doradztwo transakcyjne

WSPARCIE NADZORU
WŁAŚCICIEL­SKIEGO

 • Realizacja prac na rzecz sądów, Rad Nadzorczych, Właścicieli bądź Zarządów podmiotów gospodarczych w zakresie weryfikacji prawidłowości operacji wewnątrz podmiotuZESPÓŁ

ZARZĄD SPÓŁKI

GRZEGORZ SKAŁECKI

Prezes Zarządu | Biegły Rewident

Odpowiada za nadzór nad pracą zespołu oraz kontakty z klientem, podejmuje decyzje dotyczące kwestii merytorycznych. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył Canadian International Management Institute Harvard Business Review Polska. Pracował jako główny księgowy w spółkach produkcyjnych, także budowlanych. Prowadzi badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych według polskich, niemieckich oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także przeglądy due diligence, badania planów przekształceń i połączeń spółek. Obecnie jest w trakcie pisania pracy doktorskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wykładowca SKwP, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu. Biegle włada językiem angielskim.

MACIEJ JASIŃSKI

Wiceprezes Zarządu | Biegły Rewident

Odpowiada za plan projektu, organizację pracy zespołu oraz kontakty z klientem, podejmuje decyzje dotyczące kwestii merytorycznych, a także odpowiada za kształt końcowych dokumentów. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zarówno według polskich jak i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Uczestniczy w badaniach due dilligence, badaniach planów połączeń oraz innych usługach doradztwa rachunkowego. Biegle włada językiem angielskim.

BIEGLI REWIDENCI I KONSULTANCI

PRACOWNICY I WSPÓŁPRACOWNICY

PUBLIKACJE I PLIKI

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

 

SKONTAKTUJ SIĘ

Wyślij wiadomość e-mail na adres:

biuro@premiumaudyt.pl

Lub skorzystaj z formularza: